The Nowhere Chargin' Voyager - Tense, Nervous, Ofelaist?

Lärdom är visdom

Du håller säkert med mig när jag säger att lärdom är visdom och om man redan arbetar med något som är intressant att arbeta med och man dessutom vill lära sig mer så finns det ju sätt att göra det. En utbildning i kinesiologi kanske är din lösning, eller så kan man ju alltid kolla i olika tidskrifter som kan rekommendera en vidareutbildning inom det genre som du arbetar inom. Ju mer man lär sig, desto visare blir man alltså så vill man vidareutveckla sig så ska man skaffa sig en bra vidareutbildning så fort man hinner och kan. För varför ska man stanna på samma plats livet igenom?