The Nowhere Chargin' Voyager - Tense, Nervous, Ofelaist?

advokatbyrå stockholm

En av landets mest prominenta advokater har sin advokatbyrå i stockholm. Nu ska han representera en person som redan blivit friad för samma brott en gång och ska ställas inför rätta igen. Jag trodde inte det ens var möjligt. Det beror väl kanske på i vilket land brottet begåtts, hur längesedan det var och givetvis också på brottets karaktär. Att ha en bra advokat är A och O, framför allt när det gäller allvarligare brott, och inte minst när man hävdar att man är oskyldig och måste bevisa att man är det. Även om man är oskyldig tills man befunnits skyldig.