The Nowhere Chargin' Voyager - Tense, Nervous, Ofelaist?

Bra system

Kommer ihåg när jag jobbade i butik när jag var yngre, det var i en klädaffär och det var ett trevligt jobb som jag hade på helger och på lov och sen efter skolan blev det också ett jobb jag hade som vikarie ett tag. Det fungerade väldigt bra och jag trivdes bra på det stället. Kommer ihåg att dom ganska nyligen hade fåtts ett nytt kassaregister och att det systemet som vi använde var väldigt bra och at jag lärde mig det väldigt fort. Och det kändes skönt att det var ett system som var logiskt och som jag fattade snabbt så att jag snabbt kom in i jobbet och kunde jobba i kassan under dagarna.